Standard priser

Standard timesats for Elektriker med fagbrev Gr.L er  fra NOK 765,- og opp til 1150,- avhengig av typen oppdrag; Bygging av anlegg/ Feilsøking/ Service. Timesatser er også avhengig om oppdraget blir utført med eller uten material-leveranser. Materiell blir normalt avregnet etter spesifikasjon. Egne prosjekt-satser kan avtales særskilt. Rammeavtaler kan etableres for sameier/boligselskap og næringsdrivende.

Konsulentbistand/ Termografi/ Eltakst – etter NEK405 – starter på 1460,- per time. Utføres etter medgått tid/ spesifisert avregning.

Minste-enhet = minstesats 30 minutter.

Vi avregner transport normalt etter soner og ikke etter faktisk utkjørte kilometer og bompengepasseringer. Sone 1 dekker ”Gamle” Bærum Kommune. NOK 460,- /dag/1 bil. Sone 2 Dekker Oslo Vest/Nord for Majorstua (utenfor Ring 2) NOK 620,- /dag / 1 bil. Andre soner beregnes/ Andre avgifter spesifiseres og avregnes særskilt. Spør oss om priser på nødvendige tjenester til å fullføre ditt prosjekt!

 

Vennligst bemerk at alle priser er oppgitt eksklusive 25 % merverdiavgift Priser er oppgitt per 01.05.2020 og gjelder inntil videre. Vi tar forbehold om endringer i priser uten ytterligere forutgående varsel.

Kontakt oss

Telefon: 67 53 54 11

Mailadresse: nils@nilskristoffersen.no


Adresse: 

Kirkedalsveien 42
1344 Haslum